Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

KURZ SOFT SKILLS

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: 3 dny prezenčního studia + e-learning
Termín: 1.den: 21.9.2021, 09:00 - 18:00
2.den: 22.9.2021, 08:00 - 17:00
3.den: 23.9.2021, 08:00 - 17:00
Místo: Hotel Kácov Kácov 24, 285 09 Kácov
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Volené zástupce a zaměstnance obcí I. typu
Anotace kurzu: Třídenní kurz zaměřený na výuku tzv. měkkých technik, které upotřebíte při většině Vašich činností během každého dne. Jejich zvládnutí a využívání může zlepšit vztahy na úřadě i v obci, zefektivnit činnosti a komunikaci. Pro Vás osobně jejich využívání znamená lepší zvládání zátěžových situací, účelnější organizaci času a větší pohodu v práci. Dozvíte se základy teorie, ale hlavně získáte zásobu technik, které můžete hned začít využívat v praxi. Kurz bude postaven interaktivně a zaměřen na praktická řešení a nácvik dovedností. 
Přednáší: Mgr. Monika Nevolová
Program: Kurz soft skills_Kacov.pdf
Poznámka: Drobné občerstvení a přednášky jsou pro účastníky kurzu zdarma. Podmínkou je účast na všech třech dnech kurzu. Ubytování si účastníci mohou zajistit v hotelu Kácov, kontakt: tel. 327 324 218, hotel@hotelkacov.cz. Pokud se přihlásíte nad rámec kapacity, budete vedeni jako náhradníci.
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner regionální koordinátor pro vzdělání mobil: 770 600 361 e-mail: drasner@smscr.cz
Kontakt na manažera vždělávání: