Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: CESTOVNÍ RUCH V MALÝCH OBCÍCH

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 31.8.2021, 09:30 - 17:00
Místo: NEČTINY Obecní úřad, Nečtiny 82, 331 63
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zaměstnance a zastupitele obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka_CR_Nectiny (002).pdf
Poznámka: V průběhu stáže je k dispozici drobné občerstvení. Kapacita účastníků je omezena.
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner, tel.: +420 770 600 361