Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv - dočasně ZRUŠENO!

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: 3 dny prezenčního studia + e-learning
Termín: 1.den: 06.3.2020, 09:00 - 16:30
2.den: 19.3.2020, 09:00 - 18:30
3.den: 20.3.2020, 08:00 - 17:00
Místo: Everesta, s.r.o. Novinářská 7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Starosty, místostarosty a zastupitele obcí I. typu
Anotace kurzu: Vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení
Přednáší: Mgr. Irena Drijáková, DiS.; Ing. Jiří Velinský; Mgr. Miroslav Trykar; Mgr. Vojtěch Mořkovský; JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. ; Mgr. Ing. Tomáš Kobza
Program: 7NK_moravskoslezsky_0603_2020 program_kurzu.pdf
Poznámka: Každý úspěšný účastník obdrží certifikát. Drobné občerstvení zajištěno.
Kontakt na koordinátora: Mgr. Pavla Doleželová, tel. +420 770 600 625, e-mail: dolezelova@smscr.cz
Kontakt na manažera vždělávání: Jitka Hanáková, DiS. tel: +420 724 959 722, e-mail: jitka.hanakova@smscr.cz