Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv - dočasně ZRUŠENO!

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: 3 dny prezenčního studia + e-learning
Termín: 1.den: 28.2.2020, 09:00 - 16:30
2.den: 12.3.2020, 09:00 - 18:30
3.den: 13.3.2020, 08:00 - 17:00
Místo: Úhlava, o.p.s Plánická 174 339 01 Klatovy
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Anotace kurzu: Vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení
Přednáší: Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.; Petr Halada; Mgr. Jakub Chvátal; Mgr. & Mgr. Dominik Hrubý, Mgr. Marek Komárek; Mgr. Ing. Miroslav Kroc, Markéta Pinterová, DiS.
Program: 6NK_plzensky_2802_2020 program_kurzu.pdf
Poznámka: Každý úspěšný účastník obdrží certifikát. Drobné občerstvení zajištěno
Kontakt na koordinátora: Simona Paulíková, paulikova@smscr.cz tel.: +420 770 680 078
Kontakt na manažera vždělávání: Jitka Hanáková, tel: +420 724 959 722, e-mail: jitka.hanakova@smscr.cz