Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv- dočasně ZRUŠENO!

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: 3 dny prezenčního studia + e-learning
Termín: 1.den: 18.5.2020, 09:00 - 16:30
2.den: 28.5.2020, 09:00 - 18:30
3.den: 29.5.2020, 08:00 - 17:00
Místo: Don Pepe´s bar and restaurant, Karlovo náměstí 87, 413 01, Roudnice nad Labem
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu Uvolněné i neuvolněné. Z jedné obce může přijet i více zástupců po samostatné registraci.
Anotace kurzu: Vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení
Přednáší:
Program:
Poznámka: Každý úspěšný účastník obdrží certifikát. Drobné občerstvení zajištěno
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner, tel: 770 600 361, drasner@smscr.cz
Kontakt na manažera vždělávání: Jitka Hanáková, tel: +420 724 959 722, e-mail: jitka.hanakova@smscr.cz