Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy

Odborný vzdělávací program Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy, který jsme připravili v souvislosti s legislativním závazným limitem pro obce stanovujícím minimální hranice vytřídění odpadů pro rok 2025/2030/2035.

Cílem kurzu je přiblížit nutnost analyzování dat v odpadovém hospodářství a ukázat možnosti, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu pod 150 kg/obyvatel/rok. Bez tohoto poklesu obce nenaplní legislativní cíle. Zkušenosti z podobných analýz ukazují, že to pro obce může mít i nezanedbatelný ekonomický přínos.

Nechybí ani diskuse a příklad dobré praxe dobrovolného svazku 117 obcí, které založily akciovou společnost SOMPO, která poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady.

Vzhledem k zájmu, bude kurz vypsán opakovaně. O termínech budeme informovat na www.portalzastupitele.cz.

Tým projektové kanceláře SMS ČR Jihlava.


Aktuální nabídka

TermínNázevRegionObecVolná místa
V současné době nepřipravujeme žádné kurzy

Aktuality

VytvořenoNázev 
13.2.2024 ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ – 23. a 24. KVĚTEN 2024 UNIVERZITA STAROSTY Zobrazit
26.1.2024 Přehled výzev Operační program - životní prostředí Zobrazit
19.1.2024 Zálohování PET lahví a plechovek - záznam webináře MŽP Zobrazit
14.12.2023 Od roku 2025 přibude obcím nová povinnost v souvislosti se sběrem textilu Zobrazit

Články

VytvořenoNázev 
20.2.2024 Potřebujete dotaci na komunální fotovoltaickou elektrárnu? Příjem žádostí startuje už 1. března Zobrazit
07.2.2024 SMS ČR chce pomoci s přechodem na novou odpadovou politiku EU. Obcím proto nabízí srozumitelné vzdělávání Zobrazit
25.12.2023 Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám: Klimatická změna jakožto žitá realialita (1. 8. 2023) Zobrazit
25.12.2023 SMS ČR bude podporovat resilienci obcí také v roce 2024 (4. 12. 2023) Zobrazit
25.12.2023 Až dojde na lámání chleba (4. 12. 2023) Zobrazit
23.12.2023 Resilience obcí vůči klimatickým změnám (30. 6. 2023) Zobrazit

Kalendář akcí

1.Kurz Pokračování kurzu