Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Aktuální nabídka

TermínNázevRegionObec 
Webinář (on-line semináře) od 15. 2. 2019 Více informací
10.7.2020 Škola místních samospráv Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina BRNO Více informací
14.7.2020 Škola místních samospráv Královehradecký kraj, Liberecký kraj Jičín Více informací