Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Podpora uživatelům

Kontakt na technickou podporu:
Michal Hinda
+420 734 180 507 nebo hinda@smscr.cz

FAQ 
Často kladené dotazy

Videonávody 
Videonávody pro uživatele Portálu zastupitele


Technické Informace 


Reporty obslužnosti Portálu zastupitele
Report 3/2022
Report 2/2022
Report 1/2022