Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáže


Stáže jsou realizovány ve spolupráci s odbornými lektory v dané problematice, ale také se zástupci obcí, které mají co nabídnout. Jako příklady lze uvést oceněné obce v soutěži Vesnice roku, Dobrá praxe roku apod. Témata stáží vždy vybíráme dle aktuálních požadavků a zajímavých příkladů z území. Aktuální nabídku stáží je možné sledovat na hlavní straně Portálu zastupitele nebo v nabídce níže. 

V současné době nabízíme stáže zejména online formou, ale také i prezenční formou.

Univerzita starosty


Jedná se o Třídenní vzdělávací semináře pro starosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu, který je realizován vždy jedenkrát v kalendářním roce. Součástí Univerzity starosty je široká nabídka různých témat, se kterými účastníky kurzu lektoři detailně seznámí.


Aktuální nabídka

DatumNázevRegionObec 
V současné době nepřipravujeme žádné stáže
Proběhlé akce