Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám: Klimatická změna jakožto žitá realialita (1. 8. 2023)

Jihlavská projektová kancelář pracuje na novém projektu zaměřeném na klimatickou změnu, její dopady na komunity a posílení jejich resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Proč právě tento projekt stojí za pozornost?

Změna klimatu byla v České republice ještě donedávna přehlížena. V problematice příčin a důsledků, ale dávají vědecké poznatky, vyspělé vlády či běžní občané za pravdu těm, kdo upozorňovali na důležitost jevů jako je skleníkový efekt a globální oteplování. Princip skleníkového efektu formuloval John Tyndall již na počátku průmyslové revoluce v roce 1859, v průběhu 20. století vědecká komunita postupně zpřesňovala všechny souvislosti a možná rizika, na poplach bije už přibližně 40 let (https://faktaoklimatu.cz).

Fascinující výtvory lidské vynalézavosti

Za jednu z nejdůležitějších událostí ve výoji environmnetálního práva a politiky je považován Summit Země (1992, Rio de Janeiro), kde były přijaty významné dokumenty mezinárodního práva – Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Úmluva o biodevirzitě (CBD). I dnes, po 30 letech, kdy už se o změně klimatu vede seriózní diskuze na všech úrovních společnosti, je dobre mít provázanost těchto „sester z Ria” na paměti. Je přirozené, že moderní společnost, za jakou se můžeme směle prohlásit, hledá řešení otázek a výzev týkajících se příčin a projevů měnícího se klimatu v technickém a technologickém vývoji. Snižování emisí skleníkových plynů z průmyslu, dopravy či zemědělství, transformace energetiky, budování protipovodňových opatření či posilování vodárenské infrastruktury, nebývalý rozmach informačních technologii zajišťujících monitoring či výměnu informací – to vše jsou fascinující výtvory lidské vynalézavosti.

Klima a biodiverzita jsou nerozlučné sesty

Avšak podobně jako je pro duši i tělo jednotlivce zdravé se občas zvednout od počítače, odlepit zrak od displeje a jít se projít do parku či do lesa, je pro společnost, zdravé rozhlédnout se kolem sebe. Třeba nyní uprostřed léta – vlny veder, požáry, přívalové deště a občas i tornádo, vyschlá a zerodovaná půda přechemizované zemědělské krajiny bez života, lesy degradované primárně nikoli kůrovcem, ale způsobem hospodaření – a suchem. Vše je propojené, klima a biodiverzita jsou nerozlučné sestry. Lesnické uvažování o lýkožroutu smrkovém je přitom obdobné tomu zemědělskému o mandelince bramborové. Była tzv. americkým broukem, na kterého było možno svést vlastní selhání. Dnes je jím kůrovec, podobně velký, ke všemu spiklenecky zavrtaný pod povrchem. Kůrovec nám však, pdobně jako Jára Cimrman, svojí metodou slepých uliček především vzkazuje: Tudy ne, přátelé!

Běžte se projít do lesa

a pak se přihlaste do našich stáží

Zvolení do funkce starosty, radního či zastupitele je především projevem důvěry – ve znalosti potřebné ke správě věcí veřejných, schopnosti měnit své okolí k lepšímu, ale i schopnosti rozlišovat důležité od banálního. Každodenní chod obce, města i státu si samozřejmě žádá věnovat pozornost desítkám témat a problémů. Čím menší obec, tím větší břímě na bedrech jednoho člověka. Nelze však unést všechno, je potřeba občas některá břemena nechat plavat. Volba je na každém z nás. Pokud si mohu dovolit radu, kterou se řídí chytré společnosti – důvěřujte vědě a kvalitním zdrojům informací a dat. K tomu přidejte špetku zdravého rozumu. Výsledek zní – změna klimatu a vše s ní spojené je jednou z nejdůležitějších výzev, před kterou stojíme. Pokud se vám z toho zatočí hlava, neztrácejte ji. Když se chce, mnohé jde, mrkněte na https://www.adapterraawards.cz. Není tedy potřeba propadat klimatickému žalu, lepší je jít se projít, nejlépe do opravdového lesa. A pak se přihlásit do našich připravovaných kurzů či stáží zaměřených na klimatické změny. Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz.

Jiří Zicha

error_outline Nenalezeny žádné záznamy