Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

SMS ČR bude podporovat resilienci obcí také v roce 2024 (4. 12. 2023)

Resilience znamená odolnost, nezdolnost, psychickou houževnatost. Podporovat celospolečenskou resilienci je dobrý nápad, díky kterému vznikl projekt „Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám".

S blížícím se koncem roku se v článku Až dojde na lámání chleba zamýšlíme nad uměním nastavit pravidla veřejné diskuse, založená na trpělivém vyslechnutí názoru druhých, zamyšlení se nad nimi a připuštění, že úhel pohledu našeho oponenta je opodstatněný. Vyplatí se nepovažovat diskusi mezi politikem, občanem, odborníkem a úředníkem za boj, ale za konstruktivní debatu.

Text vyjadřuje i naše přání do nového roku nám všem – politikům, občanům, odborníkům nebo úředníkům. Naučme se dívat dopředu a nezapomínejme na svoje vize. Mějme potřebný nadhled i na ty záměry, které se nám osobně nelíbí. Nenechme se ovlivňovat délkou volebního období nebo soukromými zájmy. Jenom tak budeme odolní, nezdolní, psychicky houževnatí a připraveni zdolat výzvu klimatických změn.

Dana Kratochvílová

error_outline Nenalezeny žádné záznamy