Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Až dojde na lámání chleba (4. 12. 2023)

Pravidlo zní: Člověk zapomíná na svou vizi, pokud ho uspokojují kroky k jejímu dosažení[1]. Tak bychom mohli popsat chování mnoha českých politiků, kteří nemají odvahu rozhodnout za hranicí svého volebního období. Kritika, že chybí vize a směrování země, je zcela na místě. Nicméně podívejme se kritickým okem i na sebe, na voliče.

Jsem přesvědčena, že český volič již dosáhnul patřičného sebevědomí a stává se z něj velmi aktivní jednotka, např. při projednávání územního plánu. Jeho zájem je v mnoha případech nesobecký – zajímá se o to, jakou bude mít rozlohu nový park, zda se zastupitelstvo nechává inspirovat koncepcí smart city, nebo má obavy, aby si zastupitelé nechali dobře vysvětlit všechny souvislosti nového projektu a aby mu „nedali zelenou“ bezhlavě. Na druhou stranu je sporné, zda aktivní obyvatel, který se sdružuje v ekologickém spolku nebo jiné občanské iniciativě a účastní se rozhodování o využití území (sám za sebe nebo jako mluvčí spolku nebo jako zástupce místních obyvatel), má dostatečné znalosti o problematice, ke které prosazuje svůj oponentní názor.  

Ptám se: A má je mít?

Znám poměrně jednoduchou odpověď, na které se nejspíš shodneme s aktivními obyvateli i politiky: Nemá. Laik neumí to, co autorizovaný urbanista, vodohospodář nebo biolog a další oprávněné osoby, které vytvářejí schvalované koncepce. Nemusí se ani orientovat v problematice veřejné správy, znát povinnosti samosprávy a státní správy. Komunikace mezi voličem a politikem je totiž založená na existenci čtyř účastníků: 1. politik, 2. občan, 3. odborník, 4. úředník.

A rozumí si oni?

Nejprve je nutné si uvědomit, že popisovaní čtyři účastníci spolu diskutují bez rovnoměrného rozdělení zodpovědnosti a že ten, kdo rozhoduje a nese největší zodpovědnost, je politik.  Nyní si představme situaci, kdy je schvalována koncepce na ožehavé téma – např. regionální surovinová politika. Laikům je velmi vzdálená technologie těžby a úpravy nerostů a obecně je velmi negativně vnímaná. Problém českého lva je politik, který ztratil vizi, aby neztratil podporu svých voličů. Takový politik odmítne záměr těžby na území obce mávnutím ruky, aniž by se snažil vytvořit prostor pro konstruktivní debatu všech čtyř účastníků. Možná by stačilo nerosty polidštit, připomenout, co všechno máme díky těžbě doma – třeba umyvadlo. Materiál, z něhož je vyrobeno, je těsto z kaolinu, živce a křemene. A bez těžby těchto surovin bychom umyvadlo neměli. Obdobně je tomu s obnovitelnými zdroji energie (OZE), fotovoltaikou a větrnými elektrárnami. Politik s nimi souzní, ovšem při projednávání jejich umístění, dřív než se spustí veřejná diskuse, vykřikne, že to byl on, kdo zajistil, aby byly instalovány „za kopec, kam my nevidíme“. Neměl by náhodou občan vznést poznámku, že je přece důležitější, aby OZE byl umístěn tam, kde nejvíc fouká nebo svítí?, nebo že kam nevidíme my, vidí obyvatelé sousední obce, která má bohužel omezené možnosti protestů, protože OZE se nenachází v jejím správním území?

Volič zapomíná, že podstatou trvale udržitelného rozvoje je spolupráce, nikoliv dobrý pocit, že politik poslechl a nařídil odborníkovi a úředníkovi, aby i oni poslechli. Volič často upřednostňuje svůj osobní krátkodobý prospěch typu „na našem dvorku se nic dít nebude“ (protože nezná souvislosti) a politik má na oplátku radost, že neztratil jeho přízeň. To jsou ony kroky, které nás uspokojují, o nichž se píše v úvodním odstavci. Pak se však nemůžeme divit, že nehledíme v dál a že ztrácíme směr. Mějme prosím na paměti, že lámání chleba se účastníme společně, a mysleme i na budoucí generace.

Gabriela Licková[1] Jedno z pravidel, které definuje sociální psychologie a týká se motivace jednání.

error_outline Nenalezeny žádné záznamy