Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Zálohování PET lahví a plechovek - záznam webináře MŽP

Diskutovaným tématem v oblasti odpadového hospodářství je novela zákona o odpadech, která přináší zálohování PET lahví a plechovek.
Více informací se dozvíte v záznamu z webináře MŽP (viz také odkaz níže). 

Webinář určený pro města a obce o novele zákona o odpadech, která zavádí, mimo jiné, systém zálohování PET lahví a plechovek