Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Potřebujete dotaci na komunální fotovoltaickou elektrárnu? Příjem žádostí startuje už 1. března

Státní fond životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Modernizačního fondu opět výzvy na komunální fotovoltaické elektrárny (FVE). Příjem žádostí o dotaci začíná 1. března. Tady jsou základní informace k vyhlášeným výzvám.

Výzva pro menší obce do tří tisíc obyvatel

Ve Výzvě RES+ č. 3/2024 mohou obce s maximálním počtem do 3 000 obyvatel čerpat až 75 % podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky budov či jiné infrastruktury. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, včetně přístřešků vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace, vynucené investice do renovací konstrukcí střech a do modernizace elektroinstalace v budovách, zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. Podporována je i projektová příprava.

Výzva pro větší obce (sdružené projekty)

Dotační Výzva RES+ č. 4/2024 je určena pro větší obce a subjekty na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, vynucené investice do renovací konstrukcí střech a do modernizace elektroinstalace v budovách či systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 


Martina Svobodová
vedoucí dotačního servisu
dotace@smscr.cz
Sdružení místních samospráv ČR

Zdroj: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/zpravodaj/

error_outline Nenalezeny žádné záznamy