Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Od roku 2025 přibude obcím nová povinnost v souvislosti se sběrem textilu

Počínaje rokem 2025 obce musí zřídit povinně místo pro sběr nepotřebného textilu a obuvi, kam budou moci občané odkládat nepotřebné oblečení a další textilie či obuv.

Do budoucna se počítá i s příspěvkem výrobců, kteří se budou podílet na vzniklých nákladech se sběrem a svozem. Toto je předmětem jednání a poté i zakotvení v legislativě.

Více informací najdete zde nebo v odkazu níže pod textem.

Povinný sběr textilu začne platit od roku 2025