Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

E-Learning


Vítejte na stránkách e-learningu k jednotlivým kurzům a stážím. Tato stránka slouží jako rozcestník pro jednotlivé e-learningy. Pro vstup do požadovaného e-learningu je třeba zvolit správný kurz a kliknout na odkaz, který vás nasměruje přímo do daného e-learningu. Obecný návod ve formátu pdf pro vstup do e-learningu naleznete zde. Obecný videonávod na vstup do e-learningu pak naleznete na této stránce.


   Škola místních samospráv

Pro vstup do e-learningu Školy místních samospráv použijte prosím link níže. Součástí e-learningu jsou dva moduly - Vzdělávací program Škola místních samospráv a Opakování. Detailní návod ve formátu pdf je k dispozici zde. Videonávod je pak k dispozici na tomto odkaze.  

E-learning Školy místních samospráv

   Stáže

Rádi byste absolvovali stáž, ale žádný z termínů vám nevyhovoval? Právě pro vás jsme připravili hned několiv e-learningů ke stážím. Tyto kurzy neslouží jako závěrečné testy k online nebo prezenčním stážím, ale slouží pouze jako náhrada celé stáže v případě, že chcete absolvovat stáž formou e-learningu.

Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj
Rozvoj obce
Cestovní ruch v malých obcích
Knihovna v obci
Voda v krajině a obci
Sociální služby a opatrovnictví v malých obcích
Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu obce

   Závěrečné testy

Závěrečné testy slouží pouze pro případy, kdy jste účastníkem online stáže nebo Univerzity starosty, kde je pro úspěšné splnění požadován závěrečný test. Tyto testy nejsou určeny pro ty, kteří chtějí absolvovat kompletní e-learning stáže jako náhradu online nebo prezenční stáže.

TEST - Univerzita starosty
TEST - Obecní zpravodaje
TEST - Knihovny v obci
TEST - Rozvoj obce online
TEST - Sociální bydlení v malých obcích
TEST - Sociální služby a opatrovnictví v malých obcích
TEST - Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu obce
TEST - Voda v krajině a obci
TEST - Digitalizace obce
TEST - Obecní kroniky a obecní zpravodaje

  Kurz pro zaměstnance úřadů obcí I. typu

Součástí kurzu pro zaměstnance obcí I. typu je i nutnost splnění e-learningu, který naleznete níže. Videonávod na tento e-learning naleznete buď v sekci Videonávody na stránce podpory uživatelům nebo přímo na tomto odkazu

E-learning kurzu pro zaměstnance úřadů obcí I. typu