Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Technické informaceNíže naleznete technické informace pro připojení do vzdělávací kurzu krok za krokem.
Obecné informace
Připojení do místnosti, kde bude probíhat vzdělávací kurz je k dispozici vždy 10 minut před začátkem . Odkaz pro připojení vám posílá koordinátor vzdělávání den před začátkem vysílání.
Jak se mohu připojit?
Celé vysílání vzdělávacích kurzů probíhá na platformě Microsoft Teams (MS Teams). Do vyslání je možné připojit se pomocí webového prohlížeče nebo pomocí desktopové aplikace, která však vyžaduje stažení.
Nezapomeňte vyplnit své jméno a příjmení.
Před vstupem do místnosti vás MS Teams vyzve k vyplnění vašeho jména. Vyplňte prosím vaše jméno a příjmení, abychom vás mohli identifikovat. Nevyplňujte prosím místo jména např. "starosta" nebo "účetní".
Chcete se připojit přes mobilní telefon nebo tablet?
V případě, že se chcete připojit přes mobilní telefon nebo tablet prosím využijte aplikaci MS Teams, která je dostupná pro platformy Android i iOS.
Pro platformu iOS je zde a pro platformu Android pak zde.
Jak vstoupím do diskuze?
Do diskuze vstoupíme pomocí chatu, který je dostupný na každé vzdělávací akci. Tlačítko chatu je umístěné na ovládacím panelu.
Mohu vstoupit do diskuze i jinak nez chatem?
V případě, že na vzdělávací akci bude umožněné vstoupit do diskuze pomocí mikrofonu, můžete si mikrofon zapnout pomocí ikonky mikrofonu (viz obrázek). Nezapomeňte si prosím mikrofon po vašem vstupu vypnout, abychom nerušili hlukem ostatní účastníky.
O slovo je možné přihlásit se pomocí ikonky zdvižené ruky. Moderátor vzdělávací akce vše belivě sleduje a vyzve vás k vašemu příspěvku.
Nahrávání
Vysílání kurzů je vždy nahráváno a to za účelem plnění povinností poskytovatele dotace. Záznam je pouze pro interní účely a nebude poskytován účastníkům.