Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Příručky a databáze

Příručky

Elektronické verze příruček připravených v rámci projektu Vzdělávání místních samospráv


Správa obce právně správně

Nakládání s obecním majetkem a zákon o obcích. Stáhnout lze zde.
Odpadové hospodářství. Stáhnout lze zde.
Veřejné finance, veřejné zakázky, evidence obyvatel a GDPR. Stáhnout lze zde.
Doprava a ostatní. Stáhnout lze zde.

Jak to dělají jinde?

Nápady, zkušenosti a inspirace pro vaši obec. Stáhnout brožuru můžete zde.

Správa obce s úsměvem

Vše co potřebujete vědět z oblasti komunikace, řízení času a energie pro vaší práci. Stáhnout brožuru můžete zde.

Soubor metodických listů k tématům odborných stáží

Metodické návody a aktivní listy k tématům ENERGETIKA, KNIHOVNY, KRONIKY, POVODNĚ, ROZPOČET, ROZVOJ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY a ZPRAVODAJE. Stáhnout můžete zde.

Databáze

V rámci Portálu zastupitele jsou jeho uživatelům nabídnuty dvě databáze - databáze lektorů zde a databáze vzorových obcí zde.