Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Univerzita starosty 2024

Dvoudenní Univerzita starosty se uskuteční ve čtvrtek 23. a pátek 24.května!

Osvědčený model dvoudenního vzdělávacího programu k vybraným tématům souvisejícím s klimatickou změnou bude mít již tradičně formu semináře, exkurze či workshopu. Čtvrtek 23. a pátek 24. května stráví účastníci na pomezí Kraje Vysočina a Pardubického kraje. Organizátoři plánují setkání v Nasavrkách, ve Skanzenu na Veselém Kopci a v obci Prosetín. 

První blok bude o klimatické změně pohledem obcí

Program Univerzity starosty budou tvořit tematické bloky. První blok Rozvoj obce a výzvy současnosti se zaměří např. na klimatickou změnu pohledem obcí s výstupy z plošného dotazníkového šetření, nastavené legislativní limity a cíle v kontextu obcí, dopady klimatických změn v obecních lesích na rozpočet obce, krizové situace vyvolané současnými změnami klimatu (sucho, povodně, požáry atp.),komplexní plán rozvoje obce atp. Mezi přednášejícími se objeví např. politolog z FFUP Olomouc Pavel Šaradín, místopředseda SMS ČR, poslanec a starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a další.

  • Druhý blok se zaměří na nové budovy i rekonstrukce na bázi dřeva

Druhý blok bude zaměřen na Nové budovy i rekonstrukce na bázi dřeva = udržitelně, rychle a včas. Jeho součástí bude workshop ve skanzenu Veselý Kopec Udržitelnost očima našich předků s lektorem Markem Poláškem, vedoucím odd. výzkumu a vývoje Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Ředitelka VVÚD Jitka Beránková a konzultant pro dřevostavby ve veřejném sektoru z ADMD Libor Hrubý poté naváží s přednáškou zaměřenou na dřevěné konstrukce a dřevostavby pro veřejné účely, bezpečnost dřevostaveb v kontextu FVE a nabíjecích stanic pro elektromobily nebo péče o „výrobu“ udržitelného stavebního materiálu v lesích.

  • Třetí blok zacílí na energetiku, čtvrtý představí účastníkům Prosetín

Ve třetím bloku Cesty rozvoje obcí v oblasti energetiky seznámí účastníky s aktuální možnou podporou FVE a OZE ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu SFŽP Jakub Hrbek. Otázky kolem FVE, investorských smluv mezi obcemi a investory, komunální energetiku nebo problematiku územních plánů vysvětlí výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Starosta obce Prosetín Michal Vychroň poté představí řešení a plány obce nejen v oblasti energetiky. Na to naváže čtvrtý blok návštěvou Prosetína.

V jednotlivých blocích nebudou chybět ani příklady z praxe a v rámci celé Univerzity starosty očekáváme bohatou diskusi.

Další informace průběžně doplňujeme a zpřesňujeme zde i v programu


Kde a kdy?

Skanzen Veselý Kopec, Nasavrky, Prosetín, čtvrtek 23. a pátek 24. května 2024

Registrace na Univerzitu starosty probíhá zde: https://forms.gle/3wuaqfu5CyFycncm9

Účast na programu je ZDARMA. 


Univerzita starosty
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ROČNÍKY


Jednalo se o vícedenní vzdělávací semináře pro starosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu, které byly realizovány vždy jedenkrát v kalendářním roce. Součástí Univerzity starosty byla široká nabídka různých témat, se kterými účastníky kurzu lektoři detailně seznámí.

Zde můžete nahlédnout za již proběhlými ročníky univerzity starosty a hlavně se podívat na dokumenty, které jednotliví prezentující využívali. Objevte obsah univerzity starosty ještě dnes!

Proběhlé akce