Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Aktuální nabídka

TermínNázevRegionObec 
Webinář (on-line semináře) od 15. 2. 2019 Více informací
21.11.2019 STÁŽ: JAK CO NEJLÉPE DĚLAT OBECNÍ ZPRAVODAJ Jihomoravský Černá Hora Více informací
22.11.2019 STÁŽ: JAK CO NEJLÉPE DĚLAT OBECNÍ ZPRAVODAJ Pardubický Zámrsk Více informací
26.11.2019 CESTOVNÍ RUCH V MALÝCH OBCÍCH Ústecký Malé Žernoseky Více informací