Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Aktuální nabídka

TermínNázevRegionObec 
Webinář (on-line semináře) od 15. 2. 2019 Více informací
14.2.2020 Škola místních samospráv Karlovarský Chodov Více informací
28.2.2020 Škola místních samospráv Plzeňský kraj Klatovy Více informací
06.3.2020 Škola místních samospráv Moravskoslezský Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Více informací
20.3.2020 Škola místních samospráv Jihočeský kraj Borovany Více informací
25.3.2020 UNIVERZITA STAROSTY 25.3. - 27.3. 2020 (3denní vzdělávací seminář) Zlínský Ostrožská Nová Ves Více informací
07.4.2020 Škola místních samospráv Liberecký Kraj Liberec Více informací