Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Aktuální nabídka

TermínNázevRegionObec 
Webinář (on-line semináře) od 15. 2. 2019 Více informací
18.10.2019 STÁŽ: JAK NASTARTOVAT OBECNÍ KNIHOVNU Kraj Vysočina Větrný Jeníkov Více informací
22.10.2019 STÁŽ: JAK STRATEGICKY PLÁNOVAT ROZVOJ OBCE A VYUŽÍVAT NA NĚJ DOTACE Středočeský Dymokury Více informací
24.10.2019 STÁŽ: JAK SPRÁVNĚ HOSPODAŘIT V OBECNÍCH LESÍCH Jihomoravský kraj Křtiny Více informací