Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

On-line kurzy


Video kurz

E-learning
Elektronické vzdělávání/učení „ušité na míru“ obcím I. typu

Webináře
On-line semináře vysílané prostřednictvím internetu. Webináře budou věnovány jak legislativním tématům, tak metodice, zahrnují dvě části – prezentace lektora na předem dané téma a řízenou diskuzi k tématu, v rámci které budou účastníkům zodpovídány dotazy.

Audiovizuální knihovna
Video knihovna, která vás inspirují.