Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Vzdělávací kurzy


Škola místních samospráv

Kurz Školy místních samospráv je určen všem zástupcům obcí I. typu, kteří se chtějí dozvědět více o problematické a tématech spjatých s každodenním životem na obcích. Tématy kurzu jsou zákon o obcích, správní řád, doprava, občanský zákoník, pracovní zákon, evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, majetek obce, kontrolní řád a mnoho dalšího. V současné době je kurz realizován výhradně on-line formou skrze platformu MS Teams. Aktuální nabídka kurzů je k dispozici na hlavní straně Portálu zastupitele nebo v nabídce níže.

Kurzy na zakázku

Kurz na zakázku je na míru ušitý kurz pro zástupce a zaměstnance obcí I. typu dle požadavků, které jsou sbírány přímo v terénu. V současné době nabízíme kurz na míru věnovaný tématu spisové služby a kurz na míru věnovaný tématu zákonu o obcích. Každý kurz je koncipován na 7 vzdělávacích hodin, přičemž probíhá vždy ve dvou vysílacích dnech vždy po 3,5 hodině. V současné době je kurz realizován pouze on-line formou.

Kurzy a konzultace využívání elektronických nástrojů

Sdružení místních samospráv ČR vytvořilo dvě aplikace, které usnadňují činnosti nejen na obcích I. typu. Mezi tyto dvě aplikace patří aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení. Obě aplikace jsou k dispozici na této stránce. Kurz a konzultace využívání elektronických nástrojů je určen pro všechny, kteří by aplikace chtěli využívat nebo je již využívají. V rámci kurzu a konzultací jsou účastníkům představeny veškeré funkcionality, které aplikace nabízí. Účastník tak dostane vhled do obou aplikací. Součástí jsou i možné individuální konzultace využívání těchto aplikací.

Softskills

Kurz softskills je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci, jednáním s ostatními, předáváním informací a tzv. měkkých technikách. V rámci tohoto kurzu se dozvíte vše potřebné a hlavně vše vyzkoušíte také v praxi. Z důvodu přímého kontaktu mezi lektorem a účastníky kurzu je kurz realizován pouze prezenční formou.
Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
Vysočina Dřevostavby ve veřejném prostoru Žďár nad Sázavou 20
online, formou videokonference Kurz Voda v obci a v krajině 15
Středočeský kraj Pozemkové úpravy prakticky Kněžice 21
Vysočina Pozemkové úpravy prakticky Olešenka 25
online, formou videokonference Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy 21
Ústecký kraj Pozemkové úpravy prakticky Růžová 25
Vysočina Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Třešť 14
Ústecký kraj Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Krásná Lípa 24