Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

EVVO - Projekt "Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám"
Projekt PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

Hlavními tématy projektu jsou problematika klimatické změny a její dopady na bezpečnost komunit, dále je to problematika povodní a resilience komunitní energetiky na lokální úrovni v době krizových situací. Jedná se o přenos a adaptaci nejlepších dostupných tuzemských a zahraničních znalostí, poznatků a postupů do podmínek samospráv a dalších komunitních organizací ČR. Vzniklé materiály poskytnou postup a doporučení, jak situaci zlepšit a budovat resilienci komunit pomocí lokálních platforem zaměřených na snižování rizik, včetně zlepšení komunikace a zapojení dobrovolnických organizací

Cílem projektu je zvýšení resilience – adaptace obcí na klimatické a hospodářské změny prostřednictvím vzdělávání zástupců obcí. Posílení kompetencí obcí (volení zástupci, pracovníci a zástupci NNO působících na území obcí, zaměstnanci příspěvkových organizací obcí) v oblastech reakce na klimatické změny a schopnosti identifikovat vhodná opatření, úspěšně administrovat dotační programy a zajistit udržitelnost realizovaných projektů

Přínos a dopad projektu:

Projekt je realizován ve všech krajích ČR a je mířen zejména na obce I. typu a další zájemce z oblasti veřejné správy, MAS, mikroregiony, příspěvkové a neziskové organizace působící ve venkovském prostoru.

Klíčové aktivity projektu:

KA1 KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ BÁZE

KA2 REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KA3 ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KA4 ELEKTRONICKÁ PODPORA

KA5 ADMINISTRACE A EVALUACE PROJEKTUAktuální nabídka

DatumNázevRegionObec 
18.9.2024 Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Ústecký kraj Krásná Lípa Více informací
23.8.2024 Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Vysočina Třešť Více informací
23.7.2024 Pozemkové úpravy prakticky Ústecký kraj Růžová Více informací
16.7.2024 Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy online, formou videokonference Více informací
11.7.2024 Pozemkové úpravy prakticky Vysočina Olešenka Více informací
03.7.2024 Pozemkové úpravy prakticky Středočeský kraj Kněžice Více informací
25.6.2024 Kurz Voda v obci a v krajině online, formou videokonference Více informací
20.6.2024 Dřevostavby ve veřejném prostoru Vysočina Žďár nad Sázavou Více informací
24.4.2024 Nové budovy i rekonstrukce na bázi dřeva = udržitelně, rychle a včas Více informací
25.3.2024 Komunální a komunitní energetika - možnosti podpory Více informací
15.1.2024 Uhlíková stopa odpadů Více informací
11.12.2023 Ochranná pásma vodních zdrojů Více informací
20.11.2023 Odpadové hospodářství obcí III. Více informací
26.10.2023 Odpadové hospodářství II. Více informací
03.10.2023 Odpadové hospodářství obcí I. Více informací
Proběhlé akce