Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Elektronický zpravodaj dobré praxe

Zpracované ověřené postupy - příklady dobré praxe z obcí.

ZPRAVODAJ 1/2019
ZPRAVODAJ 2/2019
ZPRAVODAJ 3/2020
ZPRAVODAJ 4/2020
ZPRAVODAJ 5/2021
ZPRAVODAJ 6/2021