Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Webinář: Fotovoltaika pro obce 2024: připojování, akumulace a sdílení

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: on-line studium
Termín: 1.den: 09.7.2024, 10:30 - 12:00
Místo: on-line
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volené zástupce a zaměstnance obcí, organizace zřizované obcemi, NNO
Anotace kurzu:
Obce se připravují nebo realizují SDÍLENÍ ENERGIE, ZAKLÁDAJÍ ENERGETICKÉ KOMUNITY a řeší další důležité úkoly.
Možné překážky však mohou být OMEZENÉ PŘETOKY ENERGIE, PROBLÉMY PŘI VÝBĚRU REALIZAČNÍCH FIREM a samotné ZAKLÁDÁNÍ KOMUNIT. Webinář FOTOVOLTAIKA PRO OBCE 2024: PŘIPOJOVÁNÍ, AKUMULACE A SDÍLENÍ na tyto výzvy reaguje a nabízí zástupcům místních samospráv mimo jiné informace ke KOMUNITNÍ ENERGETICE a DISKUSI S PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.

Webinář je zdarma.
Přednáší: Oldřich Vávra, SMS ČR Jan Krčmář, Solární asociace Milan Kazda, UKEN Aleš Korostenský, Sporti ng Sun Ondřej Horák a Ladislav Ráliš, ČEZ Distribuce Eliška Beranová, UKEN Petr Gaman, AKU-BAT
Program: EVVO_WEB_0907_2024_POZVANKA (1) (1).pdf
Poznámka: DOTAZY NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ ZASÍLJETE NA EMAIL: dajcova@smscr.cz. ODKAZ BUDE ZASLÁN PŘED WEBINÁŘEM.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624
Kontakt na manažera vždělávání: Jitka Mattyašovská mattyasovska@smscr.cz +420 770 600 634