Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

On-line vzdělávání


Příjemná forma vzdělávání bez cestování. Pro přístup k nástrojům on-line vzdělávání je nutná registrace do programu „Správa obce od A do Z“

Webináře
On-line semináře vysílané prostřednictvím internetu. Webináře budou věnovány jak legislativním tématům, tak metodice, zahrnují dvě části – prezentace lektora na předem dané téma a řízenou diskuzi k tématu, v rámci které budou účastníkům zodpovídány dotazy.

E-learning
Elektronické vzdělávání/učení „ušité na míru“ obcím I. typu

Metodicko – právní poradna
Metodicko – právní poradna slouží k vkládání dotazů týkající se výkonu veřejné správy ve vaší obci

Audiovizuální knihovna Ověřené postupy, vzory
Ověřené postupy řešení problémů, návodné metodické postupy

Elektronický zpravodaj dobré praxe
Zpracované ověřené postupy – příklady dobré praxe z obcí
ZPRAVODAJ_1_2019.pdf
ZPRAVODAJ_2_2019.pdf
Dobrá praxe - soutěž_přihláška, formulář.docx

Příručka Dobrá praxe
Ověřené postupy z obcí

Zasedání zastupitelstva
Elektronická pomůcka pro plánování, přípravu, průběh i zajištění zápisu ze zasedání ZO.

Správní řízení
Metodická a vzdělávací pomůcka, která je určena pro zdárný průběh typických správních řízení (případně dalších postupů), které probíhá před správním orgánem obce tzv. 1. typu.