Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: VODA V KRAJINĚ A OBCI *** (příklady z praxe Vám představí tvůrce územních plánů a zkušený starosta obce Vlastiboř Vlastimil Smítka)

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 25.1.2022, 08:30 - 12:00
2.den: 27.1.2022, 08:30 - 12:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka (11).pdf
Poznámka: Jak šetrně hospodařit v krajině, aby byla schopna zadržovat vodu a neškodila nám? Pitná a odpadní voda v obci. Dotační možnosti na projekty spojené s vodou. Nakládání a hospodaření s vodou v kontextu stavebního zákona. Legislativa. Příklady z praxe pohledem zkušeného starosty a tvůrce územních plánů. Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz na připojení k vysílání obdržíte e-mailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Simona Paulíková; paulikova@smscr.cz; tel. +420 770 680 078