Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: JAK OVLIVNIT PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU OBCE (za účasti starostů obcí Vysočina, Nová Lhota, Tvarožná Lhota)

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 01.2.2022, 08:30 - 12:00
2.den: 03.2.2022, 08:30 - 12:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka_ROZPOCTY OBCI.pdf
Poznámka: Rozpočtové určení daní; územní plánování místní daně a poplatky; organizace ÚSC - podnikatelské aktivity; participativní rozpočet; příklady z praxe, diskuse Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz pro připojení k vysílání obdržíte emailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Simona Paulíková; paulikova@smscr.cz; tel. +420 770 680 078