Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: ROZVOJ OBCE. Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím dotací?

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 18.1.2022, 16:00 - 19:30
2.den: 20.1.2022, 16:00 - 19:30
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka_rozvoj obce 1801_2022.pdf
Poznámka: Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz na připojení k vysílání obdržíte e-mailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Jana Mikešová, mikesova@smscr.cz, +420 770 600 659