Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: ROZVOJ OBCE. Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím dotací?

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 08.2.2022, 16:00 - 19:30
2.den: 10.2.2022, 16:00 - 19:30
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka (7).pdf
Poznámka: PROGRAM: Strategické plánování na obecní úrovni; Představení zajímavých dotačních možností pro obce; Základní informace o obci Dymokury; Tvorba programu rozvoje obce v Dymokurech; Příprava a realizace dotačních projektů na území obce Dymokury; Představení konkrétních zrealizovaných projektů; Komentovaná prohlídka fotografií a obce na Google Street View; Diskuse. Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz na připojení k vysílání obdržíte e-mailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Marcela Pacholiková; pacholikova@smscr.cz; tel.: +420 770 600 163