Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Povodně, protipovodňová opatření a krizové řízení

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 28.5.2024, 09:00 - 17:00
Místo: ZŠ Prosetín 3
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: pro zástupce a zaměstnance obcí, organizace zřizované obcemi
Pozvánka/Program:
Poznámka: Účast na stáži je zdarma, účastníci si hradí oběd (jídelna ZŠ, cca 100 Kč/osoba). Uzávěrka registrace: 23. 5. 2024. Stáž se koná při minimální účasti 20 osob.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624