Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kontakty

Korespondenční adresa:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
www.portalzastupitele.cz
Hlavní kancelář:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Nábřeží 599
760 01 Zlín – Prštné
IČO: 751 301 65
tel.: +420 577 688 103
email: info@smscr.cz
www.smscr.cz
Mgr. Dana Kratochvílová
projektový manažer a metodik
kratochvilova@smscr.cz
tel.: + 420 733 104 255
Bc. Marcela Pacholíková
manažer vzdělávání
pacholikova@smscr.cz
tel.:: +420 770 600 163
Ing. Jitka Mattyašovská
manažer vzdělávání
mattyasovska@smscr.cz
tel.: +420 770 600 634
Simona Paulíková
regionální koordinátor pro vzdělávání
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj
paulikova@smscr.cz
tel.: +420 770 680 078
Mgr. Pavla Štěpánová
regionální koordinátor pro vzdělávání
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
stepanova@smscr.cz
tel. +420 770 600 625
Karel Drašner
regionální koordinátor pro vzdělávání
Středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj
drasner@smscr.cz
tel. +420 770 600 361
Tereza Homolková
Projektový manažer a odborný asistent
homolkova@smscr.cz
tel. +420 770 600 624
Michal Hinda
Technická podpora
hinda@smscr.cz
tel. +420 734 180 507