Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kontakty

Korespondenční adresa:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
www.portalzastupitele.cz

Hlavní kancelář:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Nábřežní 599
760 01 Zlín - Prštné
IČO: 751 688 103
email: info@smscr.cz
www.smscr.cz

Mgr. Dana Kratochvílová
vedoucí manažerka vzdělávání
kratochvilova@smscr.cz
tel.: +420 733 104 255

Ing. Jitka Mattyašovská
hlavní manažerka projektu 
Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám
mattyasovska@smscr.cz
tel.: +420 770 600 634

Bc. Chrystyna Dajčová
koordinátorka projektu
Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám
dajcova@smscr.cz
tel.: +420 770 600 624