Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Audiovizuální knihovna

Jak nastartovat obecní knihovnu 1. díl
Jak nastartovat obecní knihovnu 2. díl
Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj 1. díl
Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj 2. díl
Péče o vodu a zeleň v krajině
Voda v krajině a obci
Informační systém Přerov nad Labem
Cestovní ruch v malých obcích
Povodně a protipovodňová ochrana
Jak strategicky plánovat rozvoj obce
Realizace dotačních projektů Dymokury
Lesy a lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny
Křižánky - lokální měna
Křížánky - sociální bydlení
Implementace adaptačních opatření v hospodářské úpravě lesa