Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kurzy a konzultace využívání elektronických nástrojů


Sdružení místních samospráv ČR vytvořilo dvě aplikace, které usnadňují činnosti nejen na obcích I. typu. Mezi tyto dvě aplikace patří aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení. Obě aplikace jsou k dispozici na této stránce. Kurz a konzultace využívání elektronických nástrojů je určen pro všechny, kteří by aplikace chtěli využívat nebo je již využívají. V rámci kurzu a konzultací jsou účastníkům představeny veškeré funkcionality, které aplikace nabízí. Účastník tak dostane vhled do obou aplikací. Součástí jsou i možné individuální konzultace využívání těchto aplikací.

Kurz je lektorován dvěma lektory - Ing. Jan Havlíkem MPA a Michalem Hindou. V rámci kurzu bude představena jednak technická stránka celé problematiky, kterou lektoruje Michal Hinda a jednak teoretické zakotvení celé problematiky, kterou lektoruje Ing. Jan Havlík MPA. 

Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
V současné době nepřipravujeme žádné kurzy