Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kurzy a konzultace využívání elektronických nástrojů


Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
NV současné době nepřipravujeme žádné kurzy