Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kurzy na zakázku


Kurz na zakázku je na míru ušitý kurz pro zástupce a zaměstnance obcí I. typu dle požadavků, které jsou sbírány přímo v terénu. V současné době nabízíme kurz na míru věnovaný tématu spisové služby a kurz na míru věnovaný tématu zákonu o obcích. Každý kurz je koncipován na 7 vzdělávacích hodin, přičemž probíhá vždy ve dvou vysílacích dnech vždy po 3,5 hodině. V současné době je kurz realizován pouze on-line formou.

Kurz na zakázku věnovaný tématu spisové služby vede zkušená lektorka Mgr. Jitka Padrnosová Ph.D. z Moravského zemského archivu v Brně.

Kurz na zakázku na téma zákon o obcích je lektorován Ing. Janem Havlíkem MPA. Kurz je věnován zejména problematice zákona o obcích ve všech jejích aspektech. První část kurzu se věnuje teoretickému zakotvení, tedy přímo zákonu o obcích. V druhé části kurzu, který je prakticky zaměřen, se lektor věnuje praktickým příkladům a jejich řešení ve vztahu k zákonu o obcích. Součástí kurzu je samozřejmě možnost zodpovězení konkrétních dotazů.

Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
V současné době nepřipravujeme žádné kurzy