Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

STÁŽ: JAK OVLIVNIT PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU OBCE

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 14.9.2021, 16:00 - 19:30
2.den: 16.9.2021, 16:00 - 19:30
Místo: ONLINE / formou videokonference
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka_14.9..pdf
Poznámka: Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz pro připojení k vysílání obdržíte emailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner tel: 770 600 361