Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáž: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OPATROVNICTVÍ V MALÝCH OBCÍCH

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 07.10.2021, 08:30 - 12:00
2.den: 08.10.2021, 08:30 - 12:00
Místo: ONLINE / formou videokonference
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu
Pozvánka/Program: Pozvanka_Soc_sluzby.pdf
Poznámka: Program je rozdělen do dvou vysílacích dnů, účast na obou je nutná. Odkaz pro připojení k vysílání obdržíte emailem den před termínem každé části stáže.
Kontakt na koordinátora: Mgr. Pavla Štěpánová, tel. 770 600 625, email: stepanova@smscr.cz