Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Odpadové hospodářství II.

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 26.10.2023, 15:30 - 17:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volené zástupce a zaměstnance obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi, NNO, veřejnost
Pozvánka/Program:
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: