Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Odpadové hospodářství obcí III.

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 20.11.2023, 15:30 - 17:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: zástupce obcí, příspěvkové organizace, NNO
Pozvánka/Program:
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Jitka Mattyašovská mattyasovska@smscr.cz