Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Uhlíková stopa odpadů

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 15.1.2024, 15:30 - 17:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volené zástupce a zaměstnance obcí, příspěvkové organizace obcí, NNO
Pozvánka/Program: EVVO_WEB_1501_2024_UHLIKOVA_STOPA_ODPADU.pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: