Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Komunální a komunitní energetika - možnosti podpory

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 25.3.2024, 15:30 - 17:30
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volení zástupci a zaměstnanci obcí, zástupci organizací zřizovaných obcemi, lokální NNO
Pozvánka/Program: EVVO_WEB_2503_2024_POZVANKA.pdf
Poznámka: Vysíláme ne youtube kanále SMSČR EDUCATION: https://www.youtube.com/watch?v=N-1Xer1De4s
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624