Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Dřevostavby ve veřejném prostoru

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 20.6.2024, 08:30 - 17:30
Místo: Městský úřad Žďár nad Sázavou (zasedací místnost), Žižkova 227/1
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: volené zástupce a zaměstnance obcí, organizace zřizované obcemi, lokální NNO
Pozvánka/Program: EVVO_STAZ_DREVOSTAVBY_2006_2024_POZVANKA_up.pdf
Poznámka: Uzávěrka registrace 18. 6. 2024. Účast na stáži je zdarma. Oběd si hradí účastníci.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová +420 770 600 624 dajcova@smscr.cz