Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Pozemkové úpravy prakticky

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 11.7.2024, 08:30 - 16:00
Místo: SDH ČR Olešenka
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Volené zástupce a zaměstnance obcí, MAS, mikroregiony, příspěvkové organizace zřizované obcemi, lokální NNO
Pozvánka/Program: EVVO_STAZ_POZEMKOVE_UPRAVY_11_07_2024.pdf
Poznámka: Účast na stáži je zdarma. Oběd si hradí účastníci. Před akcí bude zaslán e-mail s upřesňujícími informacemi.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624