Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Pozemkové úpravy prakticky

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 31.7.2024, 08:30 - 16:00
Místo: Polyfunkční (Obecní) dům, Drslavice 222
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Volené zástupce a zaměstnance obcí, organizace zřizované obcemi, NNO
Pozvánka/Program: EVVO_STAZ_POZEMKOVKY_3107_2024_POZVANKA.pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Mgr. Dana Kratochvílová +420 773 104 255 kratochvilova@smscr.cz