Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 10.9.2024, 09:00 - 12:30
2.den: 11.9.2024, 09:00 - 12:30
Místo: Microsoft Teams
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Kurz je určen pro zástupce obcí či organizací, které odpady v obci řeší. Doporučen je obcím s produkcí směsného odpadu vyšší než 150 kg/obyvatele/rok.
Pozvánka/Program:
Poznámka: Odkaz na kurz je zaslán nejpozději den předem, pokud ho neobdržíte, neváhejte zavolat na koordinátora.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624