Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

On-line přenos stáže Pozemkové úpravy prakticky z Olešenky

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 11.7.2024, 08:30 - 12:00
Místo: Microsoft Teams
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Volené zástupce a zaměstnance obcí, MAS, mikroregiony, příspěvkové organizace zřizované obcemi, lokální NNO
Pozvánka/Program:
Poznámka: Účast na kurzu je zdarma.
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624