Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kurz Voda v obci a v krajině

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 1.den: 27.8.2024, 09:00 - 14:00
2.den: 28.8.2024, 09:00 - 12:00
Místo: Microsoft Teams
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Kurz je určen pro zástupce obcí či organizací, které řeší otázku vody v obci a v okolní krajině.
Pozvánka/Program:
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Bc. Chrystyna Dajčová dajcova@smscr.cz +420 770 600 624