Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

STÁŽ: JAK NASTARTOVAT OBECNÍ KNIHOVNU

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 17.10.2019, 09:00 - 16:30
Místo: Obecní knihovna Háj u Duchcova Kubátova 139, 417 22 Háj u Duchcova
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: knihovníky, starosty a místostarosty, pracovníky či zastupitele pověřené úsekem kultury a knihovnictví, administrativní pracovníky obcí I. typu (bezplatně)
Pozvánka/Program: POZVANKA_Haj u Duchcova.pdf
Poznámka: Uvažujete o zřízení obecní knihovny? Máte v obci knihovnu a chtěli byste získat nové impulzy pro její další rozvoj? Chtěli byste v obci knihovnu pro 21. století? Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli „ano“, je naše stáž určena právě pro Vás a neměli byste na ní chybět.
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner, e-mail:drasner@smscr.cz tel.: 770 600 361