Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

STÁŽ: JAK STRATEGICKY PLÁNOVAT ROZVOJ OBCE A VYUŽÍVAT NA NĚJ DOTACE

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Termín: 22.10.2019, 09:00 - 16:40
Místo: Obecní úřad Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu (bezplatně)
Pozvánka/Program: POZVANKA_Dymokury_II.pdf
Poznámka: Na stáži se dozvíte nejen jak strategicky plánovat rozvoj obce a využívat dotace, ale budete mít možnost si prohlédnout konkrétní projekty, které se podařilo v Dymokurech a místní části Svídnice zrealizovat.
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner, E-mail: drasner@smscr.cz tel.: 770 600 361