Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv - intenzivní kurz online

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: Online kurz
Termín: 1.den: 14.9.2021, 09:00 - 15:00
2.den: 16.9.2021, 09:00 - 15:00
3.den: 21.9.2021, 09:00 - 15:00
4.den: 23.9.2021, 09:00 - 15:00
5.den:
6.den:
7.den:
8.den:
9.den:
Místo: Z pohodlí Vašich domovů, či kanceláří.
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: Vzdělávací kurz je určen pro zástupce obcí, jako jsou starostové, místostarostové, zastupitelé, referenti a také účetní obcí I. typu.
Anotace kurzu:

Vzdělávací kurz vystihuje všechna témata potřebná pro výkon veřejné správy. Vhodné pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získávat přehled o častých změnách v právní legislativě. Účastníci obdrží aktuální informace a prezentace. Po absolvování min.20 hodin studia, splnění e-learningu v rozsahu 20 hodin a testu získáte certifikát.

Vzdělávání a osvojení si dovedností ve 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel, Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení

Přednáší: Ing. Jan Havlík - Zákon o obcích; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Opakování RNDr. Marek Komárek - Správní řízení, Doprava; Mgr. & Mgr. Dominik Hrubý - Kontrolní řád, Stavební zákon, Evidence obyvatel, GDPR, pohřebnictví; Mgr. Irena Drijáková, DiS. - sociální oblast; JUDr. Jiří Zicha, Ph. D. - Životní prostředí; Mgr. Jan Bartík - Občanský zákoník, Zákoník práce
Program: Program_27 NK Online kurz 1409_2021.pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Mgr. Pavla Štěpánová regionální koordinátor pro vzdělávání stepanova@smscr.cz tel. +420 770 600 625
Kontakt na manažera vždělávání: