Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv


Lektoři
E-learning
Návod na e-learning

Základní kurz

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Základní vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel; Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení

Navazující kurz

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Prohloubení a upevnění znalostí a dovedností ve 13 oblastech tvořících obsah základního kurzu tj.: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel; Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení. Kromě výkladu mají účastníci také možnost konzultace probírané problematiky s odborníky v každé oblasti.

Pro zaměstnance

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Seznámení se základními předpisy nutnými pro činnost obce, předání odborných rad potřebných pro řešení problémů v oblastech jako jsou účtování obcí, spisová služba, ochrana osobních údajů, vidimace, tvorba zpravodaje obce apod.

Aktuální nabídka

RegionNázevObec 
V současné době nepřipravujeme žádné kurzy